Zakład Produkcyjno-Usługowy Mirosław Pogoda realizuje obecnie następujące projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej:

1. Projekt pt. „Stworzenie placówki B+R na potrzeby badań innowacyjnych pomp wtryskowych” o nr RPPK.01.02.00-18-0086/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Działanie 1.2 „Badanie przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia”, Typ projektu: Infrastruktura B+R
Okres realizacji projektu: 2018-2020

2. Projekt pt. „Opracowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnej rozdzielaczowej modułowej pompy wtryskowej z zastosowaniem dla silników wysokoprężnych” o nr RPPK.01.02.00-18-0009/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Działanie 1.2 „Badanie przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia”, Typ projektu: Prace B+R
Okres realizacji projektu: 2018-2021

3. Projekt pt. „Prace B+R dotyczące innowacyjnej pompy wtryskowej dedykowanej silnikom ciężkich pojazdów i sprzętów o przeznaczeniu specjalnym” o nr RPPK.01.02.00-18-0029/19-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020, Oś priorytetowa: I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Działanie 1.2 „Badanie przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia”, Typ projektu: Prace B+R.
Okres realizacji projektu: 2020-2022

 

Ogłoszenia

CENTRUM OBRÓBCZE CNC

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zakup  centrum obróbczego CNC

TOKARKA UNIWERSALNA

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zakup tokarki uniwersalnej.

Budowa placówki B + R

Rozbudowa budynku usługowo-produkcyjnego o placówkę badawczo-rozwojową,
wraz z przebudową części istniejącego budynku.

Frezarka uniwersalna

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zakup frezarki uniwersalnej.

Oprogramowanie Inżynierskie

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zakup oprogramowania inżynierskiego

Stanowisko testowe do pomp wtryskowych

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zakup oprogramowania inżynierskiego

Myjka ultradźwiękowa

Zapytanie ofertowe na zakup myjki ultradźwiękowej

Wózek akumulatorowy

Zapytanie ofertowe na zakup wózka akumulatorowego

Aparatura pomiarowa

Zapytanie ofertowe na zakup aparatury pomiarowej

Protokoły wyboru wykonawców